Tilgivelse

Når du tilgiver et andet menneske, sætter du dig selv fri.

 

Bitterhed, nag og vrede kan såvel som skyld og skam bogstaveligt talt gøre os syge. Du tilgiver andre for din egen skyld. Når du tillader dig selv at påbegynde en tilgivelsesproces, befrier du nemlig dig selv for byrden ved at gå og tænke over, hvad der er sket og slippe følelser som bitterhed, nag og vrede – følelser som er gift for vores mentale trivsel og almene sundhed.

I parforholdet, eller i livet generelt, kan vi ikke undgå at såre hinanden med mindre ting. Det kan være sårende ord, en bemærkning, et blik eller noget du måske har gjort. Når du bliver såret af din partner, er der flere måder at reagere på. I første omgang bliver du måske overrasket, tavs, selvkritisk eller måske trækker du dig eller bliver vred og vælger selv at være sårende tilbage.

En følelse af bitterhed, nag og endda hævnfølelse, kan efterfølgende opstå i dig. Og tanker som ”det kan du ikke være bekendt”, ”det slipper du ikke godt fra”, ”det skal du få betalt” kan dominere dine tanker.

Din partner, som har såret dig, står nu, måske ubevidst i ”gæld” til dig. Der er en ubalance i jeres parforhold, hvor hændelsen fastholder dig som den sårede part i negative og opslidende følelser for dig selv og dit parforhold samtidig med, at din partner fastholdes i ”gældsrollen”.

Det fastholder jer begge i parforholdets negative og nedadgående spiral og der kan opstå en smertefuld tavshed mellem jer og lige meget hvad, der bliver sagt, er både kommunikationen og stemningen mellem jer ubehagelig og dårlig.

Når du vælger at tilgive din partner, som har såret dig, begynder du en vigtig proces. At tilgive din partner, som har været årsagen til, at du føler sig såret, er ikke det samme, som at acceptere det, der skete.

Det betyder derimod, at du slipper dig selv fri og frigør dig fra de opslidende negative følelser. Følelser som du ellers ville fastholde i dit hjerte og sind. Og det giver både dig selv og din partner mulighed for at komme videre.

Det, som er sket, kan der ikke ændres på. Men når din partner tager ansvar for den sårende hændelse, oprigtigt lytter til dig og måske endda giver dig en undskyldning, kan I sammen starte en proces, som kan skabe ligevægt og balance i parforholdet igen.

 

Pas godt på dig selv og dit parforhold.

Brian Carmohn Späth

Psykoterapeut og parterapeut Frederiksberg

Et billede af et par som holder i hånd. Man kan kun se lidt af deres kroppe og så deres hænder