Dårlig kommunikation i parforholdet

Dårlig kommunikation i parforholdet – en betydelig stressfaktor

Når kommunikationen i et parforhold forringes, vil selve forholdet lide under dette. Et solidt parforhold bygger på god og ligeværdig kommunikation. Ellers opstår der hurtigt diskrepans, det vil sige uligevægt parterne imellem. Og så er der ikke langt til irritation, skænderier og dårlig stemning.

 

Hvordan opstår den dårlige kommunikation?

Dårlig kommunikation i parforholdet kan således være årsag til megen lidelse. Der kan hurtigt opstå misforståelser, som igen kan give anledning til skænderier. Ofte vil denne form for skænderi bunde i, at den ene part ikke føler sig hørt. Og den anden part vil føle sig urimeligt behandlet, fordi vedkommende får skældud.

Når kommunikationen således svigter, vil der hurtigt kunne opstå en nedadgående spiral af negative følelser, endnu flere skænderier og en undergravende følelse af vrede og fortørnelse mod den anden part i forholdet. Dette kan være ødelæggende for forholdet i det lange løb. Derfor er det vigtigt at blive bevidst om de mekanismer, som er styrende for denne dynamik.

 

Parforholdets dynamik grundlægges i barndommen

En vigtig faktor, når det handler om, hvorledes vi agerer i forhold til andre mennesker, er forholdet til forældrene i den tidlige barndom. Hvis man som barn blev udsat for verbale øretæver og skældud i stort omfang, kan man hurtigt komme til at føle sig intimideret, hvis den ene part hæver stemmen bare det mindste. Der kan opstå de samme følelser af angst, tomhed og modløshed, som man måske oplevede i sin barndom, når man blev skældt ud.

Hvis man ikke følte sig hørt af sine forældre, vil man opleve det som utroligt frustrerende, når man ikke føler, at partneren hører efter, hvad man siger, eller gør hvad man beder vedkommende om. Man kan føle, at man har svært ved at trænge igennem til sin partner.

Hvis disse mønstre gentager sig i parforholdet, kan det have ødelæggende konsekvenser for selve forholdet og for de enkelte parter. Når først bitterheden får lov at bide sig fast, kan den være vanskelig at slippe af med igen. Og det siger sig selv, at hverken intimitet eller sexliv har særligt gode kår.

 

Få de svære ting frem i lyset

Det kan også være, at du bare har givet op og derfor i videst muligt omfang dropper kommunikation af frygt for at fremprovokere den dårlige stemning. Dette er også problematisk.

Et stærkt parforhold bygger på såvel tillid som på sammenhold og kommunikation. Derfor er det vigtigt, at du lægger mærke til, hvordan de uhensigtsmæssige situationer opstår, hvad der trigger dem, og hvordan de udarter sig. Der kan være mere dybereliggende grunde til, at tingene udvikler sig, som de gør. Og de er vigtige at få afdækket.

Pige går på stranden efter dårlig kommunikation i parforholdet
Dårlig kommunikation i parforholdet

Få hjælp til at styrke kommunikationen i dit parforhold hos en dygtig parterapeut

Gennem parterapi kan I arbejde jer ind på de svagheder, som præger kommunikationen i jeres parforhold, og samtidig få en dybere indsigt i hinanden som personer. Dette kan være med til at vende svaghederne til styrker. En dygtig parterapeut vil kunne hjælpe jer med at få vendt de svære problemstillinger og skabe bevidsthed om, hvornår den dårlige kommunikation opstår.

 

Lad en mandlig parterapeut hjælpe dig med dine problemstillinger

Som mand vil du sikkert opleve, at du står svagt i forhold til din kvindelige partner, når det handler om mundtlig kommunikation. Dette er en meget kendt problemstilling. Som mandlig parterapeut kan jeg hjælpe dig med at navigere i parforholdets kommunikative farvande. Dette kan være med til at bringe forholdet på ret køl, således at I kan genskabe en ligeværdig, kærlig og respektfuld kommunikation.

Hos Tid Til Forandringer kan du og din partner få hjælp til at håndtere de problemer, som fører til dårlig kommunikation i parforholdet. Tag kontakt til mig på telefon 22 14 16 75 eller på mail kontakt@tidtilforandringer.dk og hør mere om parterapi.

 

OM PARTERAPI- KLIK HER

BOOK TID – KLIK HER