Psykoterapi Frederiksberg

Terapi hos Tid Til Forandringer - erfaren psykoterapeut MPF på Frederiksberg

Søger du psykoterapi på Frederiksberg? Terapi kan hjælpe dig godt videre i livet, når det føles svært, uoverskueligt, meningsløst, ensomt og meget andet.

I løbet af livet løber du ind i problemer og forhindringer, der kan være større, end du kan rumme. Det kan være noget, som du ikke forstår, som ikke giver mening, eller som giver dig en følelse af, at ikke alting er, som det skal være. Problemerne kan begynde at fylde, gøre dig sårbar og begrænse dig i at leve det liv, du gerne vil.

Jeg er privatpraktiserende psykoterapeut MPF og er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening. Mit medlemskab af Dansk Psykoterapeut Forening er din garanti for, at jeg som terapeut har erfaringen og kompetencerne til at hjælpe dig godt videre.

Hvorfor psykoterapi?

Nogle søger psykoterapi, fordi de oplever ubehagelige tilstande som stress, angst, generaliseret angst, depression, lavt selvværd, sorg, mobning eller befinder sig i en livskrise. Andre søger hjælp, fordi de har et ønske om at lære sig selv bedre at kende og udvikle sig personligt.

Der findes mange forskellige årsager til at opsøge en psykoterapeut. I bund og grund handler det om, at vi som mennesker gerne vil trives og have det godt. Vores samtaler tager altid udgangspunkt i det, som du ønsker at blive klogere på i forhold til dig selv, dine relationer og dine omgivelser. Sammen arbejder vi roligt og struktureret med dine problemer eller forhindringer, så dine egne ressourcer kan spire og gro.

Hvordan foregår psykoterapi?

Vi taler sammen om dit problem, og hvad det er, der forhindrer dig i at opnå det, du gerne vil. Ofte er det ikke det umiddelbare problem, som er det reelle problem, men derimod nogle årsager, der ligger bagved. Gennem effektive og nænsomme processer finder vi sammen ind til kernen af problemet, og i processen opnår du forståelse for dine egne tanke- og handlemønstre. Formålet er, at du øger din bevidsthed og din indsigt, så du får ressourcer til at skabe de forandringer, der er rigtige for dig. Du vil opleve, at du føler dig stærkere, hvilket blandt andet kan komme til udtryk i hverdagen, ift. hvordan du agere over for dig selv og dine medmennesker. Som psykoterapeut hjælper jeg dig med dette.

Vores samtaler foregår i fortrolighed og følger strenge etiske regler. Du vil opleve, at jeg arbejder empatisk, roligt, respektfuldt og med fokus på dine muligheder i livet. Dine grænser og din måde at være i verden på bliver respekteret, og du vil opleve en stor positiv forskel i dit liv, når du går hjem med ny indsigt og ny viden om dig selv.

Brian Carmohn Späth psykoterapeut på Frederiksberg
Fodspor på stranden. Finde dig selv og styrk dit selvværd

Psykoterapi i hjertet af Frederiksberg

Jeg er psykoterapeut MPF, hvilket er en beskyttet titel, der bliver udstedt af Dansk Psykoterapeut Forening. Gennem de seneste mange år har jeg arbejdet med både individuel psykoterapi og parterapi og videreuddanner mig løbende inden for faget. Jeg bruger min faglighed såvel som min menneskelige erfaring i arbejdet med mine klienter og lægger stor vægt på den gode, nære og trygge relation.

Som psykoterapeut arbejder jeg ud fra et holistisk og intuitivt udgangspunkt. Det betyder blandt andet, at jeg tager udgangspunkt i det hele menneske, når jeg udfører terapi. Du vil blive mødt med indføling og empati og et ønske fra min side om, at du skal føle dig mødt, forstået og hjemme i vores relation.

Psykoterapi er en investering i dig selv

Målet med psykoterapi er at skabe et rum, som giver plads til din egen heling og udvikling. Dette opnås gennem den nære og fortrolige samtale, hvor du får mulighed for at sætte ord på dine tanker og følelser og oplever en tryg forbundethed med et menneske, som kan give dig spejling og respons. På den måde kan du lære dig selv at kende, hvilket er et vigtigt trin, når du skal komme godt videre i livet.

Lider du eksempelvis af angst, kan selve det at blive fortrolig med angstens symptomer styrke dig i forhold til denne tilstand. Mange bekymringstanker kan være et forsøg på kontrol og et forsøg på at opnå tryghed. Og er du fanget i negative tankemønstre, kan du ved at betragte disse udefra vende dem til positive og konstruktive følelser og handlinger.

Som klient hos mig vil du opleve, at jeg er opmærksom på alle de tegn og signaler, du udsender gennem ord såvel som kropssprog, tonalitet og mimik. Det er min erfaring, at jeg lærer meget mere om dig som person ved at tillægge hele din livsverden betydning – og ikke kun det, du kan sætte ord på.

Hvor mange gange skal jeg gå i psykoterapi?

Erfaringsmæssigt vil foreslå, at du som udgangspunkt besøger mig nogle gange. Det er for det første vigtigt at få etableret en god kontakt og for det andet at komme til bunds i det, der virkelig er et problem for dig. Efter nogle gange med psykoterapi på Frederiksberg vil du opleve, at vi kommer ind og får fat i de væsentlige problemstillinger. Hermed vil du være stærkere rustet til at hæve dig over de problematikker, som holder dig tilbage eller nede, og samtidig blive bedre til at navigere i din tilværelse.

Hvad kan jeg opnå med psykoterapi?

Med psykoterapi Frederiksberg kan du få hjælp til at finde de ressourcer, du skal bruge for at rejse dig igen. Samtidig kan jeg hjælpe dig med at finde de redskaber, der skal til, for at du kan få en bedre hverdag og komme godt videre i tilværelsen. Og sammen kan vi finde de værdier frem, som giver livet mening og styrker dig som menneske.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. Jeg har klinik på Frederiksberg, hvilket giver dig mulighed for sessioner hos en psykoterapeut centralt i København. Kontakt mig på telefon 22 14 16 75 eller på mail på kontakt@tidtilforandringer.dk

BOOK TID - KLIK HER

Kontakt - Tid Til Forandringer Frederiksberg:

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)

    Emne (skal udfyldes)

    Din besked