Grænser i parfoholdet

Grænser i parforholdet – er vi tre i forholdet?

Føler du af og til, at din kæreste eller ægtefælle er mere fortrolig med en nær ven eller et familiemedlem, end hvad godt er? Har du tænkt/følt – ”er vi måske tre i forholdet”. Så har du sikkert ved mere end én anledning oplevet følelsen af svigt, tillidsbrud og overtrædelse af dine grænser.

Måske har du været ude for en situation, hvor din partner har delt fortrolige ting omkring jeres forhold. Det kan for eksempel være, at din hustru eller kæreste diskuterer intime detaljer omkring jeres samliv med sine veninder – og at du siden bliver konfronteret med disse, enten gennem veninderne eller deres respektive kærester.

Det kan også være, at du som kvinde kan føle dig dårligt tilpas over, at din mand deler mere med sin mor, end du bryder dig om, og dermed giver hende adgang til jeres forhold på en måde, som overskrider dine personlige grænser.

Tryghed og tillid i parforholdet – roden til alt godt

Denne form for brud på tilliden i et forhold kan føre til dårlig stemning, skænderier og afstand. Hvis det for den ene part er grænseoverskridende at få delt detaljer omkring sit private liv med mennesker, som ikke hører hjemme i éns personlige og intime sfære, kan det være direkte nedbrydende for såvel forholdet som for det enkelte individ. Og man kan hurtigt komme til at føle sig både udsat, såret, svigtet og ensom.

Det uskrevne loyalitetsløfte i kærlighedslivet

Det kan dog være særdeles vanskeligt at komme til bunds i denne problematik. Faktisk er det slet ikke sikkert, at den krænkende part er opmærksom på, at han eller hun overskrider den andens grænser – eller på grovheden af denne overtrædelse. Man vil måske have en tendens til at slå det hen og beskylde den anden part for at overreagere. Det kan også være at den krænkende part hævder at det er ”normalt” at drøfte ting med andre. Men ønsker man et velfungerende forhold, som bygger på respekt og tillid, bør man træde et skridt tilbage og iagttage sine handlinger fra den anden vinkel.

Et fælles loyalitetsløfte og gensidig respekt for grænsesætning

Derudover er det vigtigt, at begge parter lærer at forstå, hvad der ligger til grund for misforståelsen eller ens partners behov for grænser til andre. Den krænkede part kan med stor fordel lægge et lyttende øre til sin kæreste eller ægtefælle for at få en forståelse af, hvorfor vedkommende har valgt at handle, som han eller hun har gjort.

Brudte løfter. Når nærhed erstattes af afstand

Det er meget lidt sandsynligt, at din partner ”taler over sig” med vilje for at gøre dig ondt. Måske har han eller hun haft behov for at læsse nogle frustrationer af og ikke tænkt over, at det ville involvere deling af oplysninger, som du betragtede som værende fortrolige. Det kan også være at de partner ikke er vidende om dit behov for fortrolighed og ”privatlivets fred”.

Når dette trin er overstået, er det samtidig essentielt, at den krænkende part får en forståelse af, hvad hans eller hendes handlinger har haft af konsekvenser. Den krænkede part bør være klar i sin markering af grænser for, hvad der kan diskuteres – og ikke diskuteres – når det handler om forholdet. Også når det foregår i venskabeligt lag eller med fortrolige familiemedlemmer.

Parterapi i trygge rammer hos Tid Til Forandringer på Frederiksberg i København

Hos Tid Til Forandringer kan du og din partner få hjælp til at afdække jeres individuelle grænser, hvad angår fortrolighed med mennesker uden for jeres forholds rammer. Gennem terapeutisk samtale og øvelser får I mulighed for at sætte ord på, hvad der ”støjer” mellem jer, og derigennem komme frem til en gensidig forståelse af denne problematik.

I parterapi hos mig på Frederiksberg får I hjælp til at sætte ord på noget som kan være svært og komme godt videre sammen. Parterapi handler om at have modet til at udvikle sig sammen med sin partner. Er du blevet nysgerrig på parterapi så tag første skridt i dag. Du finder ledige tider i min online booking kalender.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. Jeg kan kontaktes på 22 14 16 75 eller på mail på kontakt@tidtilforandringer.dk

 

BOOK TID - KLIK HER