Misforståelser i parforholdet

Misforståelser i parforholdet – grobund for konflikter

Du kender det sikkert godt - misforståelser i parforholdet. Du er 100 % sikker på, at du og din partner har aftalt, hvem der skal gå tidligt fra arbejde for at hente børnene. Alligevel ender det med en opringning fra børnehaven – og så er det dig, der hænger på den.

Din partner mener omvendt, at du ikke har gjort det tilstrækkeligt klart, at du mente i dag. Så ruller lavinen ellers af hårde ord og beskyldninger, ofte med anvendelse af både ironi og sarkasme, som kan gøre særligt ondt. Og det er vel overflødigt at bemærke, at intimitet og sexlivet ikke ligefrem blomstrer under disse omstændigheder.

Hvordan opstår misforståelser i parforholdet?

Måske har du lagt mærke til, at I oftere og oftere taler forbi hinanden. Det drejer sig ikke udelukkende om hverdagssituationer som beskrevet ovenfor. Du føler, at du har svært ved at trænge igennem til din partner.

Det kan også være, at du bare har givet op, og i så vidt muligt omfang dropper kommunikationen af frygt for at fremprovokere den dårlige stemning. Dette er også problematisk. Et stærkt og sundt parforhold bygger på såvel tillid som på sammenhold og kommunikation. Derfor er det vigtigt, at du lægger mærke til, hvordan de uhensigtsmæssige situationer opstår, hvad der trigger dem, og hvordan de udarter sig.

En vigtig del af den proces, som skal komme misforståelser, konflikter og dårlig kommunikation i parforholdet til livs, er nemlig en bevidstgørelse af de mønstre og forhold, under hvilke den optræder. Der kan være meget dybereliggende grunde til, at tingene udvikler sig, som de gør. Og de er vigtige at få afdækket.

 

Parforholdets dynamik grundlægges i barndommen

En vigtig faktor, når det handler om, hvorledes vi agerer i forhold til andre mennesker, er forholdet til forældrene i den tidlige barndom. Hvis man som barn blev udsat for verbale øretæver og skældud i stort omfang, kan man hurtigt komme til at føle sig intimideret, hvis den ene part hæver stemmen bare det mindste. Og hvis man ikke følte sig hørt af sine forældre, vil man opleve det som utroligt frustrerende, når man ikke føler, at partneren hører efter, hvad man siger, eller gør, hvad man beder vedkommende om.

Hvis disse mønstre gentager sig i parforholdet, kan det have alvorlige og ødelæggende konsekvenser for selve forholdet og for de enkelte parter. Der kan opstå de samme følelser af angst, tomhed, ensomhed og modløshed, som man måske oplevede i sin barndom, når man blev skældt ud eller ikke følte sig hørt. Og derfor er det vigtigt at blive bevidst om netop disse mekanismer, hvis situationen ikke skal eskalere.

Sæt fokus på din partner og jeres forhold

Her er det vigtigt, at man lærer at se ud over disse mønstre og undlader at tillægge partneren ondsindede motiver. Kan det tænkes, at han eller hun måske har været stresset og derfor rent faktisk ikke har opfanget, at det var i dag – og ikke i morgen – vedkommende havde hente-tjansen?

Måske forholder det sig sådan, at vedkommende af samme grund var træt og distræt. Og det er samtidig sandsynligt, at din partner også har ting med i bagagen fra sin barndom, som påvirker vedkommendes handlinger og kommunikation i parforholdet.

Hvordan bekæmper du misforståelser og dårlig kommunikation i parforholdet?

Gennem parterapi kan I arbejde jer ind på de svagheder, som præger kommunikationen i jeres parforhold, og samtidig få en dybere indsigt i hinanden som personer. Dette kan være med til at vende svaghederne til styrker. Gennem terapi kan I hver især lære at forholde jer til de uoverensstemmelser, som opstår på daglig basis på en måde, som kan trække jeres forhold i en mere formålstjenlig retning. På den måde bliver det lettere at finde det overskud, som skal til, for at udvise det nødvendige hensyn. Og så får I et stærkt fundament til det gode parforhold, som I kan bygge videre på. Et parforhold som kendertegner sig ved kærlig empatisk kommunikation, intimitet og nærvær.

Søger du en erfaren parterapeut på Frederiksberg i hjertet af København?

Hos Tid Til Forandringer kan du og din partner få hjælp til at håndtere de problemer, som fører til dårlig kommunikation i parforholdet hos en mandlig parterapeut. Tag kontakt til mig på telefon  22 14 16 75 eller på mail kontakt@tidtilforandringer.dk og hør mere om parterapi.

 

Pas på dig selv og dit parforhold,

 

Brian Carmohn Späth

Psykoterapeut MPF

 

OM PARTERAPI- KLIK HER

BOOK TID - KLIK HER